homeo
homeo

1. AGRIMONY - Repík lekársky ( otvorenosť a vnútorný kľud )

Agrimonia eupatoria
Repík lekársky

Priaznivé pôsobenie na prekonanie stavu vnútorných pocitov úzkosti a obáv skrytých za humor a vtipy.

CHARAKTERISTIKA KONŠTITUČNÉHO TYPU :

Človek, vnútorne ovládaný strachom a obavami z materiálnych starostí,z choroby, z ťažkostí v práci, v partnerstve alebo z iných vzťahov .Zásadne sa o tom nikomu nezverí,považuje to len za svoju vec.Svoje vnútorné pocity skrýva za masku veselosti,hoci v skutočnosti trpí alebo má pocit nepohody.Zvyčajne je to bystrý, šťastný a veselý človek.Navonok sa prejavuje ako herec,ktorý hrá s maskou komika,i keď má v sebe drámu.Iní len zriedkakedy zbadajú jeho hlboko zakorenenú stiesnenosť.Bolesť, obavy,zlé zdravie, odbije ľahkou poznámkou,predstierajúc,že všetko je v poriadku.Hoci vnútorne trpí,stále sa snaží zachovať si úsmev na perách,takže jeho pocity zostávajú utajené.Pre jeho humor a vtipy je považovaný za dobrého priateľa. U detí, pocity vnútornej osamelosti a smútku, často vystupňované v puberte sa prejavujú problémami zhoršeného vyjadrovania.


AGRIMONY

MECHANIZMUS PÔSOBENIA A ÚČINKU:

  • postupné uvedomovanie si potlačovaných citov
  • vyrovnávanie sa zo zaužívaných,možno výchovou fixovaných návykov, prejavovať sa len v najlepšom svetle
  • pochopenie súvislostí medzi pôvodným zameraním na vonkajší efekt spojený s vnútornou neistotou
  • prijatie faktu,že potrebuje celistvosť chcenia,vôle a prejavu.
  • získanie nadhľadu,objektivity sebahodnotenia,primerané riešenie problémov
  • pochopenie relatívnosti pri posudzovaní životných udalostí
  • dosiahnutie vnútorného upokojenia
  • u detí zlepšenie vyjadrovania a tým odstránenie pocitov vnútornej osamelosti a smútku

ZRNKO MÚDROSTI:

V každom klaunovi je hlboko utajovaný veľký smútok !

VITTORIO ALFIERI