homeo
homeo

2. ASPEN - Topoľ osika ( dôvera - nebojácnosť )

Populus tremula
Topoľ osika

Priaznivé pôsobenie na prekonanie stavov napätia a úzkosti, ktoré nemožno naviazať na nejaký objekt alebo pripísať nejakému dôvodu. Úzkosť môže prichádzať v záchvatoch spojených s rôznými telesnými príznakmi, ale aj trvať dlhšie a udržovať sa akoby v pozadí.

CHARAKTERISTIKA KONŠTITUČNÉHO TYPU :

Človek, ktorého základnou črtou je váhavosť k problémom, neochota o ních hovoriť, ani ich riešiť. Jeho problémy vyusťujú do úzkosti a strachu nejasných príčin, preto nedôveruje, že ho niekto pochopí. Jeho strach sa prejavuje ako obava, tiesnivá predtucha, neblahé tušenie aleho hrôza. U detí, prejav nočných stavov úzkostí,vyvolaných často obavami zo strašidiel /TV? /.


ASPEN

MECHANIZMUS PÔSOBENIA A ÚČINKU:

  • zmierňovanie telesných príznakov počas záchvatov úzkosti husia koža,búšenie srdca,chvenie,sťažené dýchanie,studený pot
  • uvedomovanie si,že tieto veľmi nepríjemné stavy neohrozujú život
  • vymiznutie navrstveného strachu o život,ktorý dané príznaky vyvolal
  • demaskovanie úzkosti ako strachu z niečoho konkrétneho,predtým neuvedomovaného a nepriznaného
  • vymiznutie strachu maskovaného ako úzkosť
  • postupné zníženie frekvencie a intenzity úzkostných stavov
  • vymiznutie nepríjemných telesných stavov
  • schopnosť odpútať pozornosť od pocitov úzkosti
  • ľahšie zapojenie do aktívnej činnosti
  • upokojenie a zlepšenie spánku detí, vymiznutie strachu a úzkosti

ZRNKO MÚDROSTI:

Strach klopal na dvere, dôvera otvorila a nikto tam nebol!

ČÍNSKÉ PRÍSLOVIE