homeo
homeo

3. BEECH - Buk lesný ( tolerancia - precítenie - porozumenie )

Fagus sylvatica
Buk lesný

Priaznivé pôsobenie na prekonanie pocitov stavu nepochopenia rozmanitosti iných ľudí a rôznych životných štýlov, objektívnejšie vnímanie a pochopenie iných ľudí.

CHARAKTERISTIKA KONŠTITUČNÉHO TYPU :

Človek vnútorne ovládaný skrytou podráždenosťou,ktorá ho vedie ku izolácii. Vie byť prehnane kritický, netolerantný, ľahko odsúdi neprávom,chýba mu empatia,veľkorysosť a schopnosť spolucítiť. Základnou črtou je „ videnie smietky v oku blížneho „. Neschopnosť pochopiť a tolerovať nedostatky iných. Malicherné, nezmieriteľné,odmietavé reagovanie.Vnútorné napätie a zatvdlivosť, vytvorenie bludného kruhu medziľudskej izolácie a prehlbovanie negatívných postojov.U detí náchylnosť ku znevažovaniu,šikanovaniu,prípadne až k očierňovaniu iných.


BEECH

MECHANIZMUS PÔSOBENIA A ÚČINKU:

  • znižovanie vnútorného napätia a otváranie sa voči právu iných na vlastné názory,postoje a skutky
  • pochopenie,že každý má právo na omyl a tým aj zpätne, že i sám je omylný
  • využitie skúseností z predošlého obdobia na objektívnejšie posudzovanie,
  • rozvinutie empatie a tolerancie
  • získanie pochopenia rozmanitosti iných ľudí a rôznych životných štýlov
  • vzbudenie pripravenosti tolerovať názory a skutky iných i keď s nimi nemusí súhlasiť
  • prijatie faktu,že v každom človeku môže byť niečo pozitívne
  • upustenie od prílišných nárokov,pedantérie a povýšeneckej kritičnosti
  • u detí,zmierňovanie náchylnosti ku znevažovaniu a šikanovaniu iných,potlačovanie tendencií k očieňovaniu a osočovaniu..

ZRNKO MÚDROSTI:

Len ten má právo na kritiku,kto je ochotný zo srdca pomáhať !

ABRAHAM LINCOLN