homeo
homeo

39. KOMPLEX VITALITY kvapiek DAROV PRÍRODY
na prekonanie pocitov stavu krízovej situácie

KOMPLEX VITALITY kvapiek DAROV PRÍRODY

PRIAZNIVO PÔSOBÍ NA PREKONANIE

  • pocitov stavu krízovej situácie ,ako prvá pomoc pri akejkoľvek nepredvídanej udalosti, naliehavom stave.

CHARAKTERISTIKA KONŠTITUČNÉHO TYPU :

Cieľovými príznakmi sú zľaknutie, panika napätie, strach pred stratou sebakontroly i pocit predchádzajúci mdlobám. Všetky tieto príznaky sa často kombinujú v situáciach náhleho stresu vyvolaného psychickou traumou, očakávaním vážnej situácie, bezprostredne po zranení alebo napadnutí zvieraťom a podobne. Samozrejme, nenahrádza ošetrenie lekára, no tým že zmierňuje pocity úzkosti, umožňuje rýchle spustenie samoliečebného procesu v organizme. Pôsobí veľmi upokojujúco i v iných traumatických situáciach ako je cestovanie lietadlom, návšteva u zubného lekára, dôležitá skúška alebo pohovor. U detí okrem uvedených príčin môže podobné situácie vyvolať i náhle stretnutie s neočakávanými strachmi, vyvolanými javmi, vrátane virtuálných podnetov.


na prekonanie pocitov stavu krízovej 
situácie

MECHANIZMUS PÔSOBENIA A ÚČINKU:

  • vznik krízovej situácie je podmienený súčtom sily objektívne vyvolávajúcej príčiny a dispozície osobnosti a organizmu reagovať takýmto spôsobom. Preto aj podiel vlastnej reakcie je zákrokom ovplyvniteľný úmerne jeho podielu na rozvoji jeho stavu
  • kombinácia účinkov jednotlivých zložiek sa násobí, čím môže už aj jednorázové podanie veľmi rýchle stlmiť všetky príznaky a tým zamedziť ďaľší rozvoj negatívneho stavu a predísť nepríjemným následkom. Opakované, preventívne podávanie pri podozrení , že by podobný stav mohol nastať, nie je vhodné

ZLOŽENIE :

Cherry Plum - Prunus cerasifera, slivka čerešňoplodá
Clematis - Clematis vitalba, plamienok plotný
Impatiens - Impatiens glandulifera, netýkavka žliazkatá
Rock Rose - Helianthemum nummularium, devätorník peniažtekový
Star of Bethlehem - Ornithogalum umbellatum , bledavka okolíkatá