homeo
homeo

42. KOMPLEX kvapiek DAROV PRÍRODY
na prekonanie pocitov stavu nedostatku záujmu o súčasné

KOMPLEX  kvapiek DAROV PRÍRODY

PRIAZNIVO PÔSOBÍ NA PREKONANIE

  • stavu nezáujmu o prítomnosť
  • stavu snívania o budúcnosti
  • stavu zaoberania sa spomienkami
  • stavu bez úsilia a motivácie
  • stavu vyčerpanosti z prepracovania
  • stavu neschopnosti poučiť sa zo životných skúseností
  • stavu melancholickej depresie z neznámych dôvodov
  • stavu obavy z opakovania neželaných myšlienok

na prekonanie pocitov stavu nedostatku záujmu o súčasné

ZLOŽENIE :

CLEMATIS - Clematis vitalba, plamienok plotný
HONEYSUCKLE - Lonicera caprifolium, zemolez kozí
WILD ROSE - Rosa canina, ruža šipová
OLIVE - Olea europea , oliva europská
CHESTNUT BUD - Aesculus hippocastanum , pagaštan koňský
MUSTARD - Sinapis arvensis, horčica roľná
WHITE CHESTNUT - Castanea sativa, gaštan jedlý