homeo
homeo

5. CERATO - Rohoblizník ( obrátenie sa dovnútra - intuicia )

Ceratostigma willmottiana
Rohoblizník

Priaznivé pôsobenie na prekonanie pocitov stavu pochybností o vlastných úsudkoch a rozhodnutiach, na zlepšenie myslenia a sústredenia.

CHARAKTERISTIKA KONŠTITUČNÉHO TYPU :

Človek,ktorý sa vyznačuje nerozhodnosťou a neschopnosťou dospieť k vlastnému záveru. Kladie si množstvo otázok, nevie dať bodku za vetou pre svoje „ale..“. Žiada o radu viacerých. Z rôznych rád si nevie vybrať,stráca čas, premešká vhodnú dobu, nakoniec sa rozhodne urobiť po svojom.U detí sa tento typ môže vyvinúť pri vysokom zaťažení učivom, ktoré potláča spontánne uvažovanie.


CERATO

MECHANIZMUS PÔSOBENIA A ÚČINKU:

  • navodenie vnútornej istoty usporiadaním získaných informácií
  • naučiť sa spoľahnúť na informácie a čerpať z ních podklady pre rozhodnutia
  • získanie sebadôvery o správnosti svojho rozhodnutia a schopnosť sa obhájiť
  • možnosť vhodne poradiť iným
  • vyrovnanie abstraktného a konkrétneho myslenia, čo napomáha spracovaniu a použitiu získaných informácií
  • ovládanie rozhodovania na základe usporiadaných informáciií
  • zvýšenie dôvery vo vlastný úsudok
  • rozvážne konanie podľa uvedomelého rozhodnutia
  • u detí zlepšenie myslenia a sústredenia

ZRNKO MÚDROSTI:

Každý človek má svojho vnútorného radcu, musí ho len ticho počúvať a pravé slová vypočuť!

RALPH WALDO EMERSON