homeo
homeo

KVETOVÁ TERAPIA

„ Skúste na chviľu zmeniť svoju predstavu o liečení chorého tela na predstavu o liečení chorej osoby ..“

Slávní géniovia minulých storočí po mnohých rokoch skúmania dospeli k jednoznačnému poznaniu, že naše fyzické zdravie závisí od nášho myslenia, našich pocitov a emócii.
Podstatu KVETOVEJ TERAPIE kvapkami DAROV PRÍRODY dnes môžeme jednoducho vyjadriť známym :

„ Don´t worry, be happy ! - neboj sa , teš sa !

Dobré zdravie je harmónia, rytmus, pozitívne a konštruktívne myslenie, pohoda.

Zlé zdravie to je negatívne myslenie, nepohoda, deštruktívnosť.

Sila myšlienky, je sila, ktorou človek ovláda svoje telo, ktoré je nakoniec len nástrojom, vozidlom, používaným na pozemskej životnej ceste.

Kvetová terapia


Telo je zrkadlom, ktoré odráža stav mysle. Je to sám človek, jeho osoba, čo potrebuje pomoc aby prekonal obavy , strach, depresie, beznádej.
Hoci moderná spoločnosť tlakom svojho rozvoja mení naše životy, mení životné prostredie a prináša „ moderné choroby“, ľudská povaha sa nemení. Aj keď dnes čelíme novodobým problémom ,náš emocionálny postoj, sa nemení v žiadnej dobe.Strach z AIDS, alebo zhubných nádorov v súčasnosti sa nelíši od strachu pred záškrtom alebo pred kiahňami v období minulých storočí.
Príroda ,ktorá nás obklopuje,hlavne rastliny ich kvety pôsobia primárne na duševný stav, mentálny postoj a povahu osobnosti človeka a tak sekundárne aj na celkový fyzický stav.


KVETOVÁ TERAPIA KVAPKAMI DAROV PRÍRODY

TERAPIA CITOV A EMÓCII

pomocou nosičov prírodných energoinformácií cielených na podporu a revitalizáciu harmonickej a vyváženej súhry životných funkcií organizmu.

Novinka v liečbe emotívnych konfliktov

prípravkami z vybraných esencií rastlín, ktoré sú už od 19.storočia známe svojim tajomstvom vitálnej sily, ktorá priaznivo pôsobí hlavne na emotívnej úrovni Skúsenosti dlhodobého používania v celosvetovom merítku, potvrdzujú ich priaznivý preventívny, podporný alebo doplnkový účinok popri liečbe rôznými medicínskými metódami.