homeo
homeo

KVETOVÁ TERAPIA - JEDNOZLOŽKOVÁ


Brest
ELM
Podporuje dôveru vo vlastnú výkonnosť, zosilnenie, odolnosť, sebaistotu, smelosť, vytrvalosť, zhovievavosť so sebou samým, sebadôveru, neoblomnosť, neochvejnosť, umiernené prevzatie.
ELM
 
Horček horký
GENTIAN
Podporuje dôveru, vytrvalosť, pozitívne vysporiadanie sa so smútkom, osudovými ranami a inými krízami, dôveru, že vlastnú realitu zvládneme a že nie sme náhodné obeti osudu, optimizmus a veselosť, veselú myseľ a nádej.
GENTIAN
 
Útesovec europský
GORSE
Podporuje životnú odvahu a vieru, nádej na zlepšenie, uzdravenie, radosť a bezstarostnosť, dôveru v život, nádej vo vzťahu ku všetkým problémom a túžbam, duševné zdravie, dôveru pre použité liečebné metódy, nádej na naplnené manželstvo, pozitívnu silu myšlienok.
GORSE
 
Vres obyčajný
HEATHER
Podporuje zlepšenie v medziľudských vzťahoch, učiť sa odriekaniu, vyrovnanie medzi braním a dávaním, zodpovednosť voči sebe.
HEATHER
 
Cezmína ostrolistá
HOLLY
Podporuje lásku k blížnym, schopnosť milovať, dôveru , že život dáva všetkým rovnakú šancu, porozumenie pre druhých, lepšie vzťahy so súrodencami, náklonnosť, súdržnosť, priateľstvo, harmóniu, dobrotu srdca, súcit, spoločenské vzťahy.
HOLLY