homeo
homeo

KVETOVÁ TERAPIA - JEDNOZLOŽKOVÁ


Zemolez kozí
HONEYSUCKLE
Podporuja odpútanie sa od uplynulého,uvolnenie z predošlých vzťahov a vzorov,vykročenie do budúcnosti s plnou dôverou.
HONEYSUCKLE
 
Hrab obyčajný
HORNBEAM
Podporuje veselosť, živosť, radosť z každého dňa, záujem o život, elán. silu, sviežosť, duševnú čulosť, prekonávanie záťaže všedného dňa, spojenie srdca a rozumu, kreativitu, spokojnosť.
HORNBEAM
 
Netýkavka žliazkatá
IMPATIENS
Podporuje vnútorný kľud a miernosť, lepšie hospodárenie s časom, ktorý máme k dispozícii, trpezlivosť so sebou samým i s druhými, zhovieva-vosť ku pomalšiemu tempu druhých, zdržanlivosť, opatrnosť, láskavé zachádzanie s predmetmi.
IMPATIENS
 
Smrekovec opadavý
LARCH
Podporuje dôveru vo vlastné schopnosti, schopnosť sa vyjadriť, skok do nového, odvahu, radosť zo seba samého a svojich talentov, sebavedomie, kreativitu, spontánnosť, odvahu k úspechu.
LARCH
 
Čarodejka škvrnitá
MIMULUS
Podporuje sebaistotu, odvahu postaviť sa čelom ku všetkým výzvam života, vnútornú silu, odvahu, pripravenosť ku riziku.
MIMULUS