homeo
homeo

KVETOVÁ TERAPIA - JEDNOZLOŽKOVÁ


Horčica roľná
MUSTARD
Podporuje novú životnú silu, odvahu , schopnosť vydržať a nevzdávať sa v období depresie, poznanie, že v bolesti a v utrpení je šanca poučenia a premeny, poznanie, že depresie sú upozornením alebo volaním duše po zmene.
MUSTARD
 
Dub letný
OAK
Podporuje vyrovnanie medzi prijímaním a dávaním, obnovenie ženskej pasívnej stránky, pripustenie si slabosti, poznanie že odnímaním problémov a bremien z druhých ich oslabujeme a dokonca zbavujeme svojprávnosti.
OAK
 
Oliva europská
OLIVE
Podporuje zotavenie po veľkej telesnej a duševnej záťaži, uvedomenie si vlastných hraníc a záťaže, prúdenie životnej energie, vitalitu, uvoľnenie , vnútorný pokoj.
OLIVE
 
Borovica lesná
PINE
Podporuje pocit,že som vítaný a mám právo na život, pozitívne rozobranie a diskusiu na tému „moje previnenie“, „moja vina“, oslobodenie sa od povinnosti plniť čo sa odomňa očakáva, odlúčenie sa od rodičov, lásku k sebe samému, nesugerovať si pocity viny.
PINE
 
Pagaštan pleťový
CHESTNUT
Podporuje zbavenie sa strachu o druhých, pozitívne myslenie, dôveru,že každý človek má svoju vlastnú darom danú ochranu a preto sa nemusí prehnane starať o „druhých“.
CHESTNUT