homeo
homeo

KVETOVÁ TERAPIA - VIACZLOŽKOVÁ


KOMPLEX VITALITY kvapiek DAROV PRÍRODY
na prekonanie pocitov stavu krízovej situácie
Priaznivo pôsobí na prekonanie pocitov stavu krízovej situácie , ako prvá pomoc pri akejkoľvek nepredvídanej udalosti, naliehavom stave.
na prekonanie pocitov stavu krízovej 
situácie
 
KOMPLEX  kvapiek DAROV PRÍRODY
na prekonanie pocitov stavu strachu
Priaznivo pôsobí na prekonanie pocitov stavu strachu zo známych vecí a z iných ľudí, strachu o iných, z panického strachu z neznámeho, strachu s panikou, strachu ublížiť sebe a iným.
na prekonanie pocitov stavu strachu
 
KOMPLEX  kvapiek DAROV PRÍRODY
na prekonanie pocitov stavu neistoty
Priaznivo pôsobí na prekonanie pocitov stavu znevažovania vlastných úsudkov, nerozhodnosti, vlastnej neschopnosti, úplnej beznádeje, neschopnosti nadchnúť sa pre povinnosť, nespokojnosti so svojím životom.
na prekonanie pocitov stavu neistoty
 
KOMPLEX  kvapiek DAROV PRÍRODY
na prekonanie pocitov stavu nedostatku záujmu o súčasné
Priaznivo pôsobí na prekonanie pocitov stavu nezáujmu o prítomnosť , snívania o budúcnosti, zaoberania sa spomienkami, bez úsilia a motivácie, vyčerpanosti z prepracovania, neschopnosti poučiť sa zo životných skúseností, melancholickej depresie z neznámych dôvodov, obavy z opakovania neželaných myšlienok.
na prekonanie pocitov stavu nedostatku záujmu o súčasné
 
KOMPLEX  kvapiek DAROV PRÍRODY
na prekonanie pocitov stavu osamelosti
Priaznivo pôsobí na prekonanie pocitov stavu zdržanlivosti a osamelosti, netrpezlivosti, podráždenosti, nepokoja, neodbytnosti, vtieravosti, osamelosti
na prekonanie pocitov stavu osamelosti
 
  [1] 2 ďalej >>