homeo
homeo

KVETOVÁ TERAPIA - VIACZLOŽKOVÁ


KOMPLEX  kvapiek DAROV PRÍRODY
na prekonanie pocitov zvýšenej precitlivelosti
Priaznivo pôsobí na prekonanie pocitov stavu skrývania svojich pocitov za masku úsmevu, prehnanej túžby pomáhať až za obeť silnejších, spätosti s minulosťou, žiarlivosti, závisti, nenávisti, pomsty a podozrievavosti.
na prekonanie pocitov  zvýšenej precitlivelosti
 
KOMPLEX  kvapiek DAROV PRÍRODY
na prekonanie pocitov stavu beznádeje a malomyseľnosti
Priaznivo pôsobí na prekonanie pocitov stavu nedostatku sebadôvery a strachu zo zlyhania, pocitov viny, neschopnosti konať svoje povinnosti pri nadmernej záťaži, mučivej úzkosti, zúfalstva s fyzickými ťažkosťami, traumatických stavov a duševných otrasov, pocitov sebaľútosti a ponorení sa do svojho nešťastia, prehnanej pracovitosti a nedocenenia vlastných síl, pocitov z nečistoty.
na prekonanie pocitov stavu beznádeje a malomyseľnosti
 
KOMPLEX  kvapiek DAROV PRÍRODY
na prekonanie pocitov stavu prehnanej starostlivosti o iných
Priaznivo pôsobí na prekonanie pocitov stavu, prehnanej starostlivosti, ktorá iných ťaží, aktivity v nátlakových činnostiach, zvýšeného sebavedomia vodcovských typov, náročnosti, tvrdosti, krutosti, vnútornej podráždenosti pre nepochopenie chýb iných, prehnanej tvrdosti voči sebe a voči iným.
na prekonanie pocitov  stavu prehnanej starostlivosti o iných
 
<< späť 1 [2]