homeo
homeo

VITAJTE

Lekáreň Homeo

Willkommen in unserer Apotheke

Welcome to our Homeopathic Pharmacy

Je nám cťou, že sa môžeme prezentovať svojou vybavenosťou a odbornými činnosťami v službách rozšírenej starostlivosti o svojich klientov. Našu verejnú lekárenskú činnosť doplňujeme nadštandardnými službami individuálnej a hromadnej prípravy liekov ,, IPL – HPL“.

Popri našej dennej farmaceutickej praxi, rozsiahlej ponuke súčasných chemických alopatík, fytofarmák, homeopatík, dietetík a ďaľších doplnkov pre podporu a zachovanie zdravia, sledujeme so zvýšeným záujmom ďaľšie možnosti revitalizácie :

- harmonickej a vyváženej súhry životných funkcií
- špecifických účinkov prírodných energoinformácií,
- vzájomného prepojenia stavu somatického, citového a emotívneho.


Sortiment: flexibilný ústretový, monokompozitá , polykompozitá.

Homeopatia